Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

KOMUNIKAT!!!


 


KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W INOWROCŁAWIU

 

tel. (47) 75 13 410

      (52) 35 75 021

 

fax (52) 357 50 21 w. 236


strona: www.gov.pl/web/kppsp-inowroclaw

e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

„[…] Każdy, więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta,
że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu,
to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia […]”


Bolesław Chomicz
 

Szukaj w tym dziale: